Työhuone

Työhuone-sarjassa vieraillaan erilaisten kulttuurialan toimijoiden työhuoneilla tutustumassa muun muassa tunnelmaan ja työpöytien yleiseen järjestykseen.

S

iltasaaressa Säästöpankinrannassa kulkiessaan on vaikeaa olla huomaamatta erilaisilla Batman-hahmoilla  koristeltua näyteikkunaa. Moni ohikulkija jää ihmettelemään ikkunan hahmoja ja kummastelemaan mitä ihmettä löytyy ikkunaverhojen takaa. A3-lehti päätti käydä kurkistamassa sisään. Ei löytynyt Batmanin luolaa, vaan neljän nuoren taiteilijan ja suunnittelijan yhteinen työhuone.

Meri Mort, Eeva Honkanen, Satu Kettunen ja Susanna Alanne ovat olleet yhdessä  Säästöpankinrannan työhuoneessa tämän vuoden keväästä alkaen. Eeva on ollut työhuoneessa vuokralaisena jo vuodesta 2010, mutta tarvitsi uusia työhuonekollegoja entisten muuttaessa muualle. Uudet jäsenet löytyivät helposti yhteisen opiskelupaikan kautta. Kaikki olivat tutustuneet opiskellessaan taidekasvatusta Taideteollisessa korkeakoulussa. Onkin tavallista että työhuoneita perustetaan opiskelutovereiden kanssa opiskelun aikana. Osa lentää työhuoneista uusiin työpaikkoihiin, osa taas viihtyy freelancerina ja jää niihin tekemään töitä.

Työhuoneita löytyy vanhoista liiketiloista, varastorakennuksista, tehdashalleista ja toimistorakennuksista ympäri Helsinkiä. Ohikulkijan on usein mahdoton arvata millaisia luovia ajatushautomoja ja yhteisöjä hylätyn oloisissa tiloissa piileksii. Usein muuhun tarkoitukseen sopimattomat tilat ovat löytöjä työhuonekollektiiveille. 

Työhuoneita tarvitsevat ennen kaikkea luovan alan opiskelijat ja ammattilaiset, jotka työskentelevät usein projektipohjaisesti tai freelancereina. Kun pysyvää työpaikkaa ei ole ja kotona yksin työskentely on pitkällä aikavälillä puuduttavaa ja yksinäistä puurtamista, on tarvetta paikalle, jonne voi mennä töihin. Moni myös kaipaa muiden luovien ihmisten seuraa ja tukea työlleen. Uudet ideat pulppuavat hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Monille tämä on elintärkeää ja eteenpäin puskeva voima luovassa työssä.

Ilta-aurinko paistaa lämpimästi sisään Säästöpankinrannan suuresta ikkunasta. Katosta roikkuu kauniita valaisimia ja seinillä on asukkaiden töitä. Kaunista ja viihtyisää! Tilaa on sisutettu vähitellen keväästä alkaen, mutta se muuttaa muotoaan aika-ajoin inspiraation ja mielihalujen mukaan. Keväällä tytöt pitivät meri-henkiset avajaiset ja siitä on muistona lego-merirosvolinna ja muuta merimiesrekvisiittaa. Neliöitä on yhteensä noin 40. Työhuone jakaantuu kahteen erilliseen tilaan sekä keittiöön ja vessaan. Ennen tässä tilassa on sijainnut ainakin kampaamo ja arkkitehdin työhuone. 

Työhuoneen asukkailla on omat työpöytänsä ja nurkkansa, mutta tarkkoja reviirejä ei ole. Tila on yhteistä ja tunnelma on kodikas ja sellaiseksi se on haluttu tehdä. Muiden tavaroita saa lainata ja pian yhteisessä käytössä on niin skanneri kuin tulostinkin. Huonoa sanottavaa asukkaat eivät työhuoneestaan keksineet. Toinen huone on hiukan pimeämpi kuin toinen ja talvipakkasilla isosta ikkunasta mahdollisesti tulevaa kylmyyttä aprikoitiin, mutta siinä kaikki. Positiivisia puolia löytyikin sitten roppakaupalla! Satu, Meri, Eeva ja Susanna pitävät vertaistukea yhtenä tärkeimpänä asiana työhuoneen jakamisessa. Myös luottamus muihin on olennaista. Vertaistukea tarvitaan suunnittelutöiden ohella myös raha-asioihin, sillä nuorilla suunnittelijoilla on harvoin paljon kokemusta asiakastöiden hinnoittelusta ja laskutuksesta. Muiden kokemus auttaa oman uran alussa olevia.

Satu Kettunen työskentelee kuvittajana ja viimeistelee samalla maisterin opinnäytettään Taideteolliseen korkeakouluun. Eeva Honkanen on työskennellyt valmistumisestaan lähtien kuvataiteilijana ja taidekasvattajana. Meri Mort opettaa joogaa, tekee kuvituksia ja graafista suunnittelua. Omien sanojensa mukaan kaikkea mahdollista päällekkäin ja rinnatusten samalla kun viimeistelee myös opintojaan Taideteollisessa. Susanna Alanne työskentelee myös kuvittajana ja graafikkona sekä tekee tällä hetkellä yhteistyötä Merin kanssa. Myös hänen opintonsa ovat loppuvaiheessa. Samoista opinnoista huolimatta naiset ovat päätyneet tekemään asioita laidasta laitaan. Kiitos laaja-alaisen koulutuksen.

Yhteiset pelisäännöt ovat työhuoneen toiminnalle olennaisia. Säästöpankinrannassa ei yhteisestä sopimuksesta läträtä maaleilla eikä tärpäteillä, sillä tilasta puuttuu niille tarpeeksi tehokas ilmastointi. Onkin olennaista että työhuone on viihtyisän lisäksi myös miellyttävä ja terveellinen ympäristö työskennellä. Näin ei kaikissa työhuoneissa aina ole.

Lopuksi tiedustelimme työhuoneen naisilta vinkkejä työn tekoon. Heidän vastauksensa oli, että elämässä kannattaa ja voi oikeasti tehdä asioita, joista nauttii. Kiitos Säästöpankinranta!  

Säästöpankinrannan työhuoneen Satu Kettunen, Eeva Honkanen ja Meri Mort.

Säästöpankinrannan työhuoneen Satu Kettunen, Eeva Honkanen ja Meri Mort.

Yksityiskohta Eeva Honkasen suurikokoisesta lyijykynäpiirustuksesta.

Yksityiskohta Eeva Honkasen suurikokoisesta lyijykynäpiirustuksesta.